herní strategie herní strategie
Logo FbC Frýdek-Místek
generální sponzor:
KOVO KM machining s.r.o. - www.kovokm.cz
I po prohraném zápase můžete odcházet se vztyčenou hlavou, pokud jste na hřišti nechali vše, i podrážky od bot.
Daniel Řeha

Doporučení Krajské hygienické stanice MSK k epidemiologické situaci

Trénujeme beze změn!

 

Doporučení Krajské hygienické stanice MSK k epidemiologické situaci


Vážení rodiče, milí hráči,
na základě informace KÚ MSK zasílám níže uvedené Doporučení k aktuální epidemiologické situaci, které vydala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje.

 

KORONAVIRUS

DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Vážená paní, Vážený pane,

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.

1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže: horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost, AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:

NEBO

kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:

2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19.

3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu.

4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.

5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován. (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)

6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.

7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.

Vážená paní, Vážený pane,

žádáme Vás, abyste tyto informace předali svým podřízeným s tím, že toto doporučení KHS MSK se může s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci změnit, respektive zpřísnit.

Doporučení pro zdravotnická a sociální zařízení: Vydání zákazu návštěv, a to do odvolání.

Doporučení pro školská zařízení: Předání veškerému personálu a žákům.

Doporučení pro ostatní (např. ORP): Žádáme o zveřejnění na webových stránkách a úřední desce.

Pro všechna zařízení, resp. místa s vysokou koncentrací občanů, je doporučen zvýšený hygienický režim – dezinfekce a mytí rukou i ploch.

BLIŽŠÍ INFORMACE:

Ministerstvo zdravotnictví ČR: http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-...

KHS MSK: http://www.khsova.cz/

Zdravotní ústav v Ostravě: https://www.zuova.cz/

Krajský úřad Moravskoslezského kraje: https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/informace-o-ko...

 

Doplňující informace o koronaviru (Magistrát města F-M)


V návaznosti na včerejší šetření týkající se informace o osobách, které pobývaly v době jarních prázdnin mimo republiku, Vám zasíláme doplňující informace, jež nám předal vedoucí Odboru bezpečnostních rizik a prevence kriminality Mgr. Tomáš Václavík po včerejší konzultaci s OHS:

 

Postiženými oblastmi v Itálii v současné době jsou: Lombardie, Benátsko/Veneto, Piemonto a Emilia Romagna. Další postižené oblasti jsou aktuálně uváděny na stránkách Státního zdravotního ústa

Ing. Jiří Adámek, vedoucí OŠKMaT MM FM

Copyright © 2015 - Designed and developed by Misha.in