Členské příspěvky

Pro sezónu 2023/2024 je výše členských příspěvků 5000 Kč rozdělených do dvou splátek a to:

1.  splátka 2500 Kč – splatná do 20. září
2. splátka 2500 Kč – splatná do 20. ledna

Jméno účtu: FbC Frýdek-Místek
Číslo účtu: 233330844/0300
variabilní symbol: RODNÉ ČÍSLO HRÁČE

Děkujeme za pochopení a dodržení termínu plateb.

Speciální programy plateb členských příspěvků

Klub s ohledem na šetrnost k rodinným rozpočtům a v reakci na složení své členské základny
stanovuje tyto speciální programy členských příspěvků:

Program č.1: Sourozenecká sleva 
Nedílnou součástí členské základny klubu jsou sourozenci. Klub FbC Frýdek – Místek si cení
důvěry rodičů a nechce zatěžovat rodinné rozpočty více, než je nezbytně nutné. Proto stanovuje
tento rodinný program:

1. splátka 2000 Kč/osobu – splatná do 20. září
2. splátka 2000 Kč/osobu – splatná do 20. ledna

Program č.2: Sociální podpora
Hráči nebo jeho zákonný zástupce může v těžkých životních situacích, za které je považována
ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost ze zdravotních důvodů či jiná prokazatelná
ztráta příjmů, požádat výkonný výbor klubu o individuální možnost platby členských příspěvků. Žádost je potřeba předložit písemně, a to kdykoliv během roku (panu P.Řehovi).

Instagram FBC FM

Aktuality z Facebooku

Naši partneři