herní strategie herní strategie
Logo FbC Frýdek-Místek
generální sponzor:
KOVO KM machining s.r.o. - www.kovokm.cz
Florbal je jako vynikající jídlo. Dokud nezkusíš nemůžeš vědět jaké to je.
Martin Juroš

HLAVNÍ ZMĚNY A NOVINKY V PRAVIDLECH FLORBALU IFF PLATNÉ OD 1. ČERVENCE 2018

 nově musí být na mantinelu vyznačeny i prostory pro trestné lavice, které mají délku 2 metry a začínají 1 metr od

středové čáry;

 funkční prádlo pod dres musí přímo dle pravidel odpovídat předpisu soutěže = musí být barvy dresu či černé;

 mřížka masky brankáře musí odpovídat Materiálovým předpisům IFF, především co se týče rozměrů otvorů mřížky;

 pokud má mřížka certifikaci (štítek s nápisem IFF) pak plně odpovídá;

 pokud mřížka certifikaci IFF nemá, pak otvory v mřížce nesmí umožnit průchod čepele florbalky;

 upřesnění hry nad úrovní kolen – přestupkem je, pokud nad úrovní kolen hráč hraje míček jakoukoliv částí nohy od

kolena níže;

 upřesnění hry ve výskoku – je povoleno hrát míček pod úrovní kolen ve výskoku;

 zdržování vhazování kterýmkoliv hráčem je přestupkem vedoucím k volnému úderu – za zdržování může být

považováno zejména špatné postavení hráče na vhazování, či nedodržení vzdálenosti jeho spoluhráčů;

 zaveden nový přestupek vedoucí k volnému úderu – zdržování hry družstvem – např. pasivní hra za vlastní brankou;

 hra hlavou nově vede pouze k volnému úderu, nikoliv k trestu vyloučení;

 značných změn doznalo pravidlo o trestném střílení (dále jen t. s.):

 přestupky střídačky týmu, který provádí t. s., znamenají, že je t. s. považováno za nesprávně provedené;

 t. s. musí být zahájeno dotekem florbalky;

 aby bylo t. s. považováno za nesprávně provedené, musí se hráč a míč současně úplně zastavit nebo

změnit směr od soupeřovy brány; v praxi to znamená, že hráč pokud je v pohybu směrem k soupeřově

brance, tak si může míček stáhnout směrem k sobě, či s míčkem provést freestylový trik;

 t. s. se nově nařizuje samostatně, tedy bez trestu vyloučení na 2 minuty;

 přestupek během odloženého t.s. naopak vede vždy k vyloučení na 2 minuty;

 v případě, kdy je během hry objeven přestupek vedoucí k vyloučení a hra je přerušena následuje nově volný úder pro

družstvo, které se neprovinilo – např. při vyloučení za špatné střídání či hru s příliš mnoha hráči;

 upřesnění hry na zemi – vyloučení následuje nejen v případě, kdy hráč vleže či vsedě zahraje míč, ale i pokud jiným

způsobem ovlivní úmyslně hru – např. brání ve hře protihráči;

 mezi přestupky vedoucí k ČK2, považované za sabotáž hry jsou nově zařazeny tyto situace:

 pokud se zraněný hráč, který byl nahrazen na trestné lavici, účastní hry před vypršením svého trestu;

 přestupky spáchané z trestné lavice během trestného střílení;

 úmyslné ovlivnění hry posunutím mantinelu členem družstva v prostoru pro střídání;

 

Copyright © 2015 - Designed and developed by Misha.in